Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Samorząd

Czcionka:

"Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokucza, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…
To nie tylko praca, ale i walka w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości...

Janusz Korczak

Działalność SU i jego pracza uwzględnia założenia planu wychowawczego w SP w Sosnowicy.
Do zadań samorządu należy współorganizowanie życia szkoły, współpraca z wychowawcami i dyrekcją szkoły,
propagowanie pozytywnych wzorców osobowych, wdrażanie do samorządności i odpowiedzialności poprzez realizowanie
Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?
• Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską.
• Samorząd odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych
• Samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły
• Samorząd współpracuje również z Samorządami Klasowymi
Cele Samorządu Uczniowskiego
• Organizacja życia kulturalnego w szkole.
• Pielęgnowanie tradycji szkolnej.
• Szerzenie znajomości Praw Człowieka, Praw Dziecka, Praw i Obowiązków Ucznia.
• Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej
• Podnoszenie atrakcyjności szkoły w oczach uczniów i ich rodziców.
• Wpajanie zasad demokracji.
• „Współodpowiedzialność za życie  szkoły.
• Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

Opiekunowie samorządu szkolnego 2014/2015

p. Wioleta Sobieszek         

p. Ewa Marszał-Gęborys

p. Beata Łukaszuk                                                                                                                                                                                                                        

Opiekunowie samorządu szkolnego 2015/2016
-p. Beata Łukaszuk
-p. Ewa Targosz
-ks. Dariusz Radzikowski

Opiekunowie samorządu szkolnego 2016/2017

p. Justyna Tokarzewska

p. Dec Małgorzata

p. Krupka Anna

Opiekunowie samorządu szkolnego 2017/2018

ks. Dariusz Radzikowski

p. Małgodrzata Dec

p. Ewa Targosz

Przewodnicząca szkoły - Weronika Muzyka kl. III Gim.
Za-ca - Zuzanna Szkatulska kl. V SP
członkowie - Natalia Lipko kl. VII SP i   Karolina Budzyńska - kl. II GIM

Opiekunowie samorządu szkolnego 2018/2019

p. Ewa Targosz

p. Wojciech Cieśliński

p. Małgorzata Dec

p. Jolanta Osenko

Przewodnicząca szkoły - Julia Śmiech kl. III Gim.
Za-ca - Karolina Budzyńska kl. III Gim.
członkowie - Natalia Lipko kl. VIII SP i Wiktoria Radawiecka kl. VII SP

Opiekunowie samorządu szkolnego 2019/2020

p. Ewa Targosz

p. Wojciech Cieśliński

ks. Grzegorz Osipacz

Przewodnicząca szkoły - Wiktoria Radowiecka kl, VIII
Za-ca -Angelika Grodek  kl. VII SP
członek - Wiktoria Grzywaczeqska kl. VII SP

Opiekunowie samorządu szkolnego 2020/2021

p. Wojciech Cieśliński

p. Małgorzata Maryjewska

p. Małgorzata Borowińska

Przewodnicząca szkoły - Zuzanna Szkatulska kl. VIII SP

członkowie - Wiktoria Grzywavzewska kl. VIII SP ,  Antoni Armaciński - kl. VII A                                                                                                                                                                                           

     Opiekunowie samorządu szkolnego 2021/2022

p. Ewa Targosz

p. Agnieszka Kozieł

p. Jolanta Osenlo

Przewodniczący  szkoły - Antoni Armaciński - kl. VIII A

   członkowie - Nikola Deryło  - kl. VIII A , Magdalena Szelepajło  - kl. V B                                                                                                                                                                           

 Opiekunowie samorządu szkolnego 20222023

p. Ewa Targosz

p. Agnieszka Kozieł

p. Jolanta Osenlo                   

Przewodnicząca  szkołyZuzanna Czekalska- kl. VII

   członkowie - Radosław Małek -kl VII , Magdalena Szelepajło  - kl. VI B  

 Opiekunowie samorządu szkolnego 2023/2024

p. Ewa Targosz

p. Agnieszka Kozieł

p. Wojciech Cieśliński    

Przewodnicząca  szkoły Magdalena Szelepajło  - kl. VII B    

   członkowie - Szymon Kogut -kl VII A, Kaczanowska Amelia - kl. VI

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny