Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności serwisu SP Sosnowica. Raporty dostępności.

Czcionka:

Szkoła Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Sosnowicy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://sosnowica.szkolna.net/  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-28

Data ostatniej dużej aktualizacji:  2015-04-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·        część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

·        część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Oświadczenie sporządzono dnia 28.02.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Marszał-Gęborys  adres poczty elektronicznej mgewa@o2.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 5912115. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Sosnowicy

Szkoła Podstawowa w Sosnowicy

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Jedno do budynku szkoły drugie do hali sportowej  Budynek szkoły 2 kondygnacyjny.  Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabo widzących.

Brak toalety dla niepełnosprawnych w budynku.

W budynku brak pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Raport dostępności SP Sosnowica

Utworzono dnia 24.03.2021, 10:17

Raport dostępności Punktu Przedszkolnego w Sosnowicy

Utworzono dnia 24.03.2021, 10:18

Raport dostępności Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zienkach

Utworzono dnia 24.03.2021, 10:19

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Październik 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny